Close

Chính xác thì văn minh kỹ thuật số có ý nghĩa gì ở Roblox?

Đối với trẻ em ngày nay, không có ranh giới giữa thế giới kỹ thuật số và thực tế. Thế giới kỹ thuật số là thế giới thực. Đó là nơi trẻ em học, chơi và đi chơi với bạn bè. Điều đó không đủ khi chúng ta dạy trẻ cách cư xử trong thế giới thực; chúng ta cần dạy họ cách trở thành những công dân kỹ thuật số tốt.

Tại Roblox, tôi đi đầu trong Sáng kiến ​​Dân sự Kỹ thuật số, được tạo ra để cung cấp cho trẻ em, thanh thiếu niên, phụ huynh và người chăm sóc các kỹ năng để tạo ra trải nghiệm trực tuyến tích cực. Một phần, điều này đòi hỏi phải đảm bảo Roblox cung cấp cho người chơi của chúng tôi và cộng đồng phụ huynh và người chăm sóc rộng lớn hơn quyền truy cập vào thông tin về cách sử dụng các tính năng quan trọng như kiểm soát nội dung, công cụ báo cáo và tính năng chặn.

Nhìn rộng hơn, chúng tôi cũng đặt mục tiêu trở thành một nguồn thông tin chính xác có thể áp dụng cho các tương tác trực tuyến ngoài nền tảng của chúng tôi - ví dụ, khi trò lừa đảo virus Momo đang làm cha mẹ sợ hãi, chúng tôi đã chia sẻ những hiểu biết về cách đánh giá thực tế so với . không, và những bước cần thực hiện trước khi chuyển sang chế độ hoảng loạn. Chúng tôi nghĩ rằng việc trang bị cho trẻ suy nghĩ phê phán và khả năng phục hồi trong thế giới ảo là rất quan trọng, bởi vì nhiều như cha mẹ có thể muốn che chở con mình khỏi internet, đó không phải là một giải pháp thực sự.

Ngoài những nỗ lực giáo dục này, tôi hợp tác chặt chẽ với các nhóm trên toàn công ty để đảm bảo chúng tôi giữ được sự văn minh kỹ thuật số hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm. Cho dù đó là về các tính năng mới trong sản phẩm hoặc xây dựng các nguồn lực mạnh mẽ hơn hoặc liên tục cải thiện các nỗ lực kiểm duyệt của chúng tôi, điều quan trọng là sự an toàn và văn minh trực tuyến là một phần của trải nghiệm Roblox thay vì suy nghĩ lại.