Close

Có hack Robux cho hơn 10.000.000?

Hacking sẽ khiến bạn bị cấm. Nếu bạn cần một số Robux, tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp này (nó sẽ không cung cấp cho bạn 10 triệu)
Phương pháp được sử dụng trong đây là một cách chính thức.
Yêu cầu:
điện thoại Android
Phương pháp:
1, Trên cửa hàng chơi, hãy tải xuống Google Opinion Awards và ứng dụng Roblox.
2, Trả lời khảo sát về Phần thưởng Ý kiến ​​của Google.
3, Khi bạn nhận được 90p trở lên, hãy vào ứng dụng Roblox và đăng nhập.
4, Nhấp vào dấu Robux và nhấp vào số lượng Robux bạn muốn. Sau đó thanh toán bằng tín dụng miễn phí bạn nhận được từ Google.
Không có hack như vậy.
Tuy nhiên, một số nhà tài trợ bên thứ ba trên một số trang web sơ sài có thể gián tiếp cung cấp cho bạn Robux thông qua một người trung gian để tham gia các cuộc khảo sát. Tôi thực sự khuyên bạn không nên đi theo con đường này trừ khi bạn biết chính xác dịch vụ nào là sai và dịch vụ nào là hợp pháp.