Close

Có phải tất cả những người Robux miễn phí đó đều yêu cầu bạn làm một trò giả mạo?

Vâng, tất cả chúng đều là giả. Các máy phát điện Robux đã được hiển thị kể từ khi Roblox được tạo ra, và không một ai trong số họ từng làm việc.
Tôi sẽ có cơ hội và cho rằng bạn đang tuyệt vọng trong việc tìm kiếm robux, trong trường hợp đó tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.
Roblox là một trò chơi gần như hoàn toàn do người dùng tạo ra và nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể trở thành một người tạo nội dung. Cách nhanh nhất để làm việc cho robux là thiết kế quần áo. Nếu bạn thích điều này, bạn có thể tải xuống một chương trình và tải về nó. Nhiều nhóm quần áo ngoài kia đang tìm kiếm các nhà thiết kế tài năng. Bạn thậm chí có thể tiến thêm một bước và tạo nhóm quần áo của riêng bạn khi bạn bắt tay vào một số BC.
Bạn cũng có thể học cách sử dụng Studio và bắt đầu xây dựng và bán các mô hình. Studio đáng tin cậy và dễ sử dụng, vì vậy nếu bạn đang xây dựng, đây là một cách tốt để thực hiện một số điều thú vị.
Và sau đó là hoạt động khó khăn nhất trong tất cả, và cũng là hoạt động trả nhiều nhất. Viết kịch bản.
Nếu có một điều mà các nhóm và chủ sở hữu trò chơi đang tìm kiếm là người viết kịch bản. Nếu bạn bằng cách nào đó xoay sở để học nghệ thuật viết kịch bản, bạn sẽ được bảo vệ ngay lập tức.
Tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ chi tiết cụ thể nào về bất kỳ hoạt động nào trong số này, vì tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số chúng một cách chuyên nghiệp. Nếu bạn quyết định thực hiện bất kỳ trong số họ, tôi khuyên bạn nên nhờ sự giúp đỡ của người khác hoặc xem một số hướng dẫn ngoài kia.
Hoặc bạn chỉ có thể mua robux.Robux chi phí tiền mặt thực tế.
Để cung cấp cho bạn Robux, tôi phải có Robux.
Có khả năng là tôi thực sự sẽ đưa cho bạn thứ mà tôi đã trả bằng tiền mặt để làm gì?
Và nếu tôi làm như vậy, có khả năng là phải có một loại bắt cá nào đó không ??
Không có ai thực sự và nếu họ yêu cầu bạn lấy mật khẩu của bạn chỉ cần chạy ra khỏi đó.
Bây giờ tôi chỉ là một trang web thực sự để có được robux miễn phí , tôi thực sự đã thử nghiệm nó và bạn không biết để xác minh bất cứ điều gì.