Close

Con gái tôi đang yêu cầu tôi lấy cho cô ấy một thứ gọi là robux từ Roblox, đó là gì?

Roblox là một nền tảng hệ thống tạo trò chơi và trực tuyến nhiều người chơi cho phép người dùng thiết kế trò chơi của riêng họ và chơi nhiều loại trò chơi khác nhau do người dùng khác tạo ra. Nền tảng này lưu trữ các trò chơi mạng xã hội được xây dựng từ các khối ảo giống như Lego.
Robux là loại tiền được sử dụng trong trò chơi và phải được mua bằng tiền thật.
Chơi trò chơi cũng tạo ra một hồ sơ được sử dụng để tương tác với những người chơi khác trên nền tảng tương tự như một trang mạng xã hội, vì vậy hãy thận trọng.
Roblox có xếp hạng hướng dẫn của phụ huynh là 12+.