Close

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn của 'Roblox' mà mọi phụ huynh nên biết là gì?

Đi ẩn danh vì tôi thích sự riêng tư của tôi. Tùy thuộc vào con bạn bao nhiêu tuổi, nếu chúng học cấp hai hoặc thượng đế cấm học cấp ba, mối nguy hiểm lớn nhất là con bạn sẽ bị xúc phạm hoặc chế giễu, vì trẻ em khá tàn bạo với nhau. Nhưng tôi đã chơi trò chơi và hệ thống bộ lọc gần như quá tốt, cảm giác như bạn đang chơi dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, nó an toàn cho mọi lứa tuổi. Các cha mẹ phàn nàn rằng con họ đã thấy điều gì đó không phù hợp chưa bao giờ sử dụng internet. Không thể tránh khỏi, chỉ cần dạy con bạn rằng gặp gỡ người lạ trong cuộc sống thực hoặc cung cấp thông tin cá nhân là nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất nằm ở danh tiếng của đứa trẻ, đó là toàn bộ thế giới của chúng cho đến khi trưởng thành.