Close
Thành thật xin lỗi Quý khách, do Roblox123 nâng cấp bảo trì server, nên không thể đăng nhập được. Hiện tại hệ thống đã được nâng cấp và xử lý, Quý khách có thể thực hiện giao dịch bình thường!

Roblox tăng 2,3 triệu đô la để giúp trẻ em xây dựng các trò chơi thông thường

Roblox, a casual games and virtual world site aimed at children, has raised about $2.3 million in a first round of funding, according to a regulatory filing.

It looks like Roblox allows users to create free games using building blocks that look kind of like Legos, though the site emphasizes that the Redwood City, Calif., company is not affiliated with Lego or similar products. The Roblox site also says the product is still in early alpha testing and describes it as “straddling several rapidly-developing aspects of internet entertainment: virtual worlds, casual gaming, and user-constructed content.”