Close

Tại sao / làm thế nào bạn bắt đầu làm việc tại Roblox?

Tôi đã làm việc trong an toàn trực tuyến và bảo vệ trong nhiều năm. Trước khi gia nhập Roblox, tôi là Giám đốc điều hành tại Trung tâm Internet an toàn hơn của Vương quốc Anh, nơi tôi đã thành lập hai đường dây trợ giúp giành giải thưởng hỗ trợ mọi người về các vấn đề an toàn trực tuyến. Tôi đã nói chuyện trên toàn thế giới về các vấn đề liên quan đến tác hại trực tuyến và bảo vệ trẻ em, cũng như làm cố vấn cho các công ty internet (bao gồm Twitter, Snapchat và Facebook) và các cơ quan chính phủ.
Tôi đã có cơ hội làm việc với Roblox với tư cách là thành viên của hội đồng an toàn của họ, và cam kết về an toàn và chơi tích cực của công ty đã khơi gợi sự quan tâm của tôi - một khi tôi biết thêm về những nỗ lực của họ, việc tôi gia nhập đội là điều phù hợp. Roblox luôn coi trọng sự an toàn trên nền tảng và đã nỗ lực làm việc để cải thiện các tính năng và quy trình trong lĩnh vực này, vì vậy tôi rất hào hứng tham gia vào một nhóm rất phù hợp và hỗ trợ cho các thế mạnh cốt lõi của tôi.